top of page

Akyem Tafo Water Initiative Lbg
​Čistá krása Afriky z. s.

Zahájila jsem projekt v Africe.

Lokalizace

Město Akyem Tafo se nachází ve východním regionu Ghany zhruba 80 km od hlavního města Accra a 40 km od regionálního centra Koforidua.

 

Akyem Tafo je významným místem, které hraje důležitou roli v kulturním a hospodářském životě země.

Má bohatou historii a kulturu, hluboce zakořeněnou

v tradicích akanského lidu, zejména příslušníků etnické skupiny Akyem.

Akyem Tafo je typické svou svěží zelenou krajinou, včetně rozsáhlých kakaových farem, které jsou důkazem

významného přínosu města pro ghanský kakaový průmysl. Město je obklopeno krásnou přírodou, včetně lesů, vodopádů a hor, které si určitě zaslouží svou ochranu.

Cíle projektu

 • Vyvrtat studnu na místním pozemku, instalovat funkční systém čištění vody, postavit halu pro balení vody

 • Namontovat fotovoltaiku

 • Instalovat výrobní linku

 • Spolupracovat s místními obyvateli

 • Celý systém vystavět jako ukázkovou jednotku s uvědomělým nakládáním se zdroji a zodpovědným přístupem ke krajině

Hodnoty

 • Přístup k vodě: umožnit lidem v Akyem Tafo přístup k místní čisté vodě

 • Kvalita vody: zabezpečit zdravou vodu pro pití

 • Udržitelnost vodních zdrojů: chránit vodní zdroje 

 • Zapojení komunity: podpořit výuku v místních školách o důležitosti ochrany krajiny

 • Podpora trhu práce: vytvořit pracovní místa a nové příležitosti na místním trhu

Ingrid_final_Akyem Tafo Water Initiative

ESG – náš kompas na cestě k trvalé udržitelnosti a pozitivnímu dopadu

na společnost i životní prostředí

Naše environmentální závazky

 

Snížení uhlíkové stopy

Instalovat solární panely

 

Ochrana přírodních zdrojů

Efektivně využívat vodu

a minimalizovat odpad

 

Podpora biodiverzity

Podporovat v projektu ochranu

a obnovu přirozených ekosystémů

Naše sociální závazky

 

Rovné příležitosti

Dát pracovní šanci každému

bez ohledu na jeho zázemí

 

Komunitní angažovanost

Podporovat vzdělávací aktivity místní komunity a na školách

 

Zdraví a bezpečnost

Zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Naše závazky řízení

 

Transparentnost

Pravidelně zveřejňovat zprávy

a výsledky

 

Etika a integrita

Dodržovat standardy etického chování

 

Odpovědné řízení

Zajišťovat zodpovědnou správu organizace

Ekonomická analýza

Výroba pitné vody je v západní Africe výnosným podnikáním.

Základní investicí jsou náklady na výrobu a balení vody.

Balení vody do plastových sáčků je nejlevnější způsob balení vody vzhledem k množství použitého plastu.​

Klíčem k úspěšné výrobě sáčkové vody je umístění v oblasti s více než 25 tisíci obyvateli, kteří nemají dostatek vlastní pitné vody.

Sáčková voda obsahuje menší množství vody než většina balených vod, takže lidé si musí kupovat více sáčků.

Vzhledem k nízkým nákladům se jedná o zboží, který si většina lidí může snadno dovolit a kupuje si ho.​

Zařazení fotovoltaických panelů vstupní investici navýší, zajistí však plynulost výroby a delší životnost strojního zařízení.​

 

Enviromentální charakter projektu je výraznou hodnotou

pro společnost, která životní prostředí ještě tolik neřeší,

ale rostoucí populace a znečištění krajiny dává jasný směr takové iniciativě.​

 

Založení podniku na výrobu pitné vody v Ghaně je nejen potřebné, ale současně obchodně zajímavé a vyžaduje odhodlání, nadšení a vytrvalost. A přiměřené množství peněz.

Snímek obrazovky 2024-07-09 v 11.22.24.png

Partnerství

​Hledám partnery, investory a dobrovolníky, kteří rádi podpoří tento projekt.

Celkové náklady projektu jsou 2 500 000 CZK na stavbu a zařízení malé továrny včetně prvotních nákladů na rozběhnutí výroby.

Parametry spolupráce domlouvám s každým partnerem individuálně podle aktuálních potřeb.

​​​​​​​​Generální partner VIP | 1 000 000 CZK
 • Představení partnera v rámci kampaně projektu

 • Logo partnera v online/tisk materiálech projektu

 • Uvedení loga na webu projektu včetně aktivního hyperlinku na stránky partnera

 • Prezentace na sociálních sítích v rámci poděkování (více než 10 000 sledujících)

 • Oficiální audience u náčelníka Akyem Tafo

 • Prohlídka areálu CRIG (Výzkumný ústav kakaa)

 • Degustace místní kuchyně

 • Zvací dopis do Ghany

Hlavní partner VIP | 500 000 CZK
 • Představení partnera v rámci kampaně projektu

 • Logo partnera v online/tisk materiálech projektu

 • Uvedení loga na webu projektu včetně aktivního hyperlinku na stránky partnera

 • Prezentace na sociálních sítích v rámci poděkování (více než 10 000 sledujících)

 • Oficiální audience u náčelníka Akyem Tafo

 • Prohlídka areálu CRIG (Výzkumný ústav kakaa)

 • Degustace místní kuchyně

 • Zvací dopis do Ghany

 
Partner VIP | 300 000 CZK
 • Představení partnera v rámci kampaně projektu

 • Logo partnera v online/tisk materiálech projektu

 • Uvedení loga na webu projektu včetně aktivního hyperlinku na stránky partnera

 • Prezentace na sociálních sítích v rámci poděkování (více než 10 000 sledujících)

 • Prohlídka areálu CRIG (Výzkumný ústav kakaa)

 • Degustace místní kuchyně

 • Zvací dopis do Ghany​​​​​

D2B85D38-2F80-4078-A27B-D2F5ECA5E35B.jpeg
Partner | 100 000 CZK
 • Představení partnera v rámci kampaně projektu

 • Logo partnera v online/tisk materiálech projektu

 • Uvedení loga na webu projektu včetně aktivního hyperlinku na stránky partnera

 • Prezentace na sociálních sítích v rámci poděkování (více než 10 000 sledujících)

 • Degustace africké kuchyně v ČR

​​

 
 
 
 
Poděkování za váš dar | 10 000 CZK
 • Představení dárce v rámci kampaně projektu

 • Logo dárce v online/tisk materiálech projektu

 • Uvedení loga na webu projektu včetně aktivního hyperlinku na stránky dárce

 • Prezentace na sociálních sítích v rámci poděkování (více než 10 000 sledujících)​​​​​​

Snímek obrazovky 2024-07-09 v 11.12.20.png

Co dál? Máte nápad? 

Další příležitosti na nás čekají.
​Například:
 • Edukace v místních školách
 • Škola s demokratickým přístupem k dětem
 • Zastoupení značek
 • Malý pivovar
 • Dovoz džusů
 • Zpracování odpadu
 • Showroom a expanze na africký trh​​

Než odejdeš, chci Ti poděkovat.​​ Bez Tebe bych tuto práci opravdu nemohla dělat.​​

Pokud se chceš dozvědět více, jak jsem se k tomu všemu dostala, co dělám

a jak i Ty můžeš pomoci, kontaktuj mě.

Ingrid

Obchodní firma: Čistá krása Afriky z. s. 
IČO: 21710295 
Spolek je zapsán pod spisovou značkou L 79240 u Městského soudu v Praze

Snímek obrazovky 2024-07-13 v 12.54.14.png
bottom of page