top of page

TAB Board

Unikátní metoda řízení firmy

TAB s pomocí certifikovaných koučů podporuje podnikatele, aby lépe rozuměli podnikání, vtiskli mu řád a drželi jeho otěže ve svých rukou. Mohou tak uskutečnit svůj sen a prostřednictvím úspěšného byznysu vydělat peníze a žít život, který chtějí.

 
TAB pomáhá podnikatelům přes 30 let

Koncept TAB Board se zrodil v roce 1990 ve Spojených státech amerických. Jeho tvůrcem je Allen Fishman.
Impulsem pro něj byla potřeba vytvořit společnou platformu,
kam by si drobní či střední podnikatelé mohli chodit pro radu.
Tak vznikl TAB, The Alternative Board – koncept podnikatelských
boardů pro majitele malých a středních firem, kde mohou
společně řešit otázky spojené s podnikáním a opřít se o osobní
byznys koučink zkušených expertů.

V současnosti využívají jeho služby podnikatelé ve 25 zemích světa,
od roku 2014 také v České republice jako TAB Board CZ.

Úspora nákladů a lepší výsledky

Zasedání TAB boardů probíhají na pravidelné bázi každý měsíc.
Účastní se jich vždy 6–8 podnikatelů, majitelů a ředitelů firem.
Porady mají pevnou strukturu a vede je certifikovaný facilitátor TAB. Pod jeho vedením se skupina podnikatelů radí, jak na své strategie
a výzvy. Vzájemná podpora a společné sdílení ověřených nápadů posouvá účastníky rychleji k cíli s maximální úsporou času, peněz
a energie, bez zbytečných omylů a ztrát. Možnost konzultace se zkušenými profesionály akceleruje podnikatelské úspěchy účastníků
a umožňuje jim získat výhodu před konkurencí. TAB boardy tak vnášejí do podnikatelské praxe vysokou přidanou hodnotu.

Už nemusíte být na všechno sami
Jsem jedním z certifikovaných facilitátorů TAB. Mou rolí je moderovat pravidelné boardy a řídit jejich průběh.
Během setkání každý z účastníků nastíní výzvu či rozhodnutí,
před nímž stojí. Ostatní mají možnost vyjádřit svůj názor,
klást doplňující dotazy, sdílet zkušenosti a rady ze své praxe.
Setkání jsou vždy velice příjemná a probíhají v uvolněné atmosféře
na krásných místech. Účastníkům TAB boardy pomáhají se změnou optiky, snazším a efektivnějším řízením firmy. A hlavně s vědomím,
že už nejsou na všechno sami.

Osobní byznys koučink nedílnou součástí

Před samotným TAB Board setkáním každý účastník projde byznys koučinkem, jehož součástí je i příprava na zasedání. Nastíníme si aktuální témata ve firmě, tvorbu strategických plánů, vyhodnotíme úspěchy i nezdary z předchozího období. K těmto účelům mohou účastníci TAB boardů využít rovněž efektivních online nástrojů.
A pak už se jde na věc!

 

FC3E5245-348C-497F-83A4-3FEFAD21F22B b final.jpeg
bottom of page